febrero 1, 2017

Activitats

La malaltia d’Alzheimer  és una malaltia neurodegenerativa que es manifesta com a deteriorament cognitiu i trastorns conductuals. És una malaltia incurable, pero mitjançant la realització d’activitats que fem en el nostre centre s’aconsegueix una gran milloría notable.

Algunes de les activitats que realitzem en l’AFALC son:

-Orientació espacial, temporal i personal.
-Remimiscència: exercitar la memòria inmediata remota
-Llenguatge: exercitar el llenguatge automàtic, afavorir la fluïdesa verbal
-Exercitar la lectura i la escriptura
-Fer exercicis de raonament, atenció i concentració per evitar l’agnòsia
-Reconeixement del propi esquema corporal
-Optimitzar la psicomotrcitat fina i actes motors voluntaris per evitar l’apràxia
-Reconeixement numèric, promoure la lectura dels nombres
-Jocs amb nombres
-Musicoterapia